กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน
  ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
 

รายงานตัวชี้วัดงานการพยาบาลชุมชน

 
 

อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน
อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านสามารถควบคุมภาวะโรค / ดูแลตนเองได้