กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน
  ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 

 

 

รายงานตัวชี้วัด
งานการพยาบาลชุมชน

 
 

อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน
อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านสามารถควบคุมภาวะโรค / ดูแลตนเองได
อัตราการส่งข้อมูลภายใน 5 วันหลังจำหน่าย
รายงานผู้ป่วยส่งต่อจำแนกตามสถานะ
รายงานผู้ป่วย IMC
การเฝ้าระวังการติดเชื้อด้วย SOS Score และ SOS Score >= 4