ดาวน์โหลด | รายชื่อผู้ติดต่อ | เข้าสู่ระบบ
 
รายงานการส่งข้อมูลภายใน 5 วันหลังจำหน่าย
  ช่วงวันที่ ถึงวันที่  
  จังหวัด  
  อำเภอ  
  เงื่อนไข  
   

 

ลำดับ สถานบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ส่งข้อมูล
การเยี่ยมทั้งหมด(คน)
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งข้อมูลภายใน 5 วันหลังจำหน่าย จำนวนผู้ป่วยที่ส่งข้อมูลเกิน 5 วันหลังจำหน่าย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ
รวม 0 0 0 0 0