ยินดีต้อนรับคุณ: | ลงทะเบียนผู้ป่วย | ทะเบียน HHC | ออกจากระบบ
ดาวน์โหลด

 

     form_เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน.xlsx

     ฟอร์มบันทึกความพึงพอใจต่อการให้บริการของรพ.สต..xlsx

     ฟอร์มบันทึกความพึงพอใจผู้ใช้บริการในชุมชน.xlsx

     ฟอร์มบันทึกคุณภาพชีวิตของปชช.xlsx

     ฟอร์มบันทึกคุณภาพชีวิตความพึงพอใจในงานของพยาบาล.xlsx

     แบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง HHCโรงพยาบาลยะลา.docx

     แบบฟอร์มการตอบกลับการดูแลต่อเนื่อง.docx

     หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน.pdf

     หนังสือเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน.pdf

    หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน.pdf

     เครื่องมือที่ 2 แบบประเมินADL.docx

     ตัวชี้วัดการพยาบาลในชุมชน ของสำนักการพยาบาล.rar

     คู่มือโปรแกรม.docx

     การดูแลผู้ป่วย Stroke.pptx

     Stroke prevention 27 3 17.pptx

     Home Health Care Yala Province.pptx

     โปรแกรม HHC_แลกเปลี่ยน.pptx

     แผ่นพับ_ODS